szájsebészet

Vannak olyan előre megtervezett vagy sürgősségi esetek, amikor nem elég a hagyományos fogorvosi ellátás, szájsebészeti beavatkozásra van szükség.

Szájsebészünk végzi a kiváló minőségű foggyökér beültetést (implantáció) továbbá szükség esetén a csontpótlást, amely a beültetésre kerülő foggyökér megfelelő erősségű álkapocscont igényét szolgálja.

Az áttörés során megrekedt fogak eltávolítása

Előfordul, hogy egyes fogak nem vagy csak részben törik át az ínyt. Ezek a fogak gyulladást, rosszabb esetben cisztákat is okozhatnak. Érdemes ezeket a fogakat mielőbb eltávolítani, mielőtt a környező szövetekben is gyulladást okozna

Sebészeti úton történő fog- és foggyökér eltávolítás

A sebészeti fogeltávolítás akkor szükséges, ha a hagyományos eljárással nem sikerült eltávolítani a fogat. Ilyen az ínyszél alá törött fog, vagy ha a fog koronáját és a fognyakat a szuvasodás elroncsolta.

Foggyökér eltávolítás szükséges:

  • • ha a korábbi foghúzás alkalmával bent maradt a gyökérmaradvány
  • • nagyon görbe gyökerek esetén
  • • ha a szomszédos fogak a gyökér fölé dőlnek, beszűkítve ezáltal a helyet

Problémát okozó bölcsességfog kivétele

A bölcsességfogak kibújásához gyakran nem áll rendelkezésre elég hely, az ilyen fogak mellett fájdalmas, gyulladt ínytasak alakulhat ki. Gyakori a bölcsességfogak szuvasodása, illetve előfordul, hogy az összes előttük álló fogat nyomják előre, ami harapási rendellenességhez, torlódáshoz vezethet. Ilyen esetekben szükséges eltávolítani a bölcsességfogat.

A foggyökér eltávolítás (resectio), vagyis a gyökércsúcs sebészeti úton történő eltávolítása

Olyan sebészeti módszer, melynek elsődleges célja a fog megtartása. Általában utolsó lehetőségként élünk ezzel a beavatkozással a fog megtartás érdekében. A műtét során eltávolítjuk a gyökértömött fog feltételezhetően fertőzött gyökércsúcsi részét.

Állcsont és ínykorrekciós műtétek

Az állcsontot érintő ciszták és gyulladásos megbetegedések kezelését is a szájsebészeink végzik. Némely esetben előfordul, hogy a fogpótlás készítése előtt, sebészi korrekciókat kell a csontállományban vagy az ínyben elvégezni, a pótlás sikeres rögzítése, elhorgonyzása érdekében.

Implantáció

Egy, vagy több fog elvesztése esetén, a szájsebészek egyre több esetben szövetbarát pótgyökeret, azaz implantátumot ültetnek be. 

Az implantátumra fix fogpótlást, koronát illetve hidat készítünk. Ezek az állcsontba beépített kiváló minőségű támasztékok alkotják az új rögzített fogpótlás stabil szerkezetét. A mai implantátumok szervezetbarát titánból, nemzetközi minőségi normák alapján készülnek. A fogimplantáció kortól független. 

Az implantáció feltétele a megfelelő mennyiségű és minőségű csontállomány. Csonthiány esetén lehetőségünk van a csont felépítésére mesterséges csontpótló anyagokkal.


Sinus lift


A Sinus lift eljárás megoldást nyújt a nem implantálható területek implantálható tételére.